Edit concept Question Editor Create issue ticket

Intersticijalna bolest pluća


Lečenje

  • Rifampicin, antibiotik koji se koristi za lečenje tuberkuloze. Razgovarajte sa Vašim lekarom ako niste sigurni kada da uzmete ove lekove.[lekovi.org]

Etiologija

  • Zabeležena je i pojava bula, plikova i ljuštenja kože što ukazuje na Stevens-Johnsonov sindrom, mada su ovi slučajevi mogli da budu izazvani i drugim etiologijama (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka ).[lekovi.org]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!