Edit concept Question Editor Create issue ticket

Intestinalna pseudo-opstrukcija


Klinička slika

  • NEGATIVAN I SLAB POZITIVAN REZULTAT NE ISKLJUČUJU KETOACIDOZU AKO POSTOJI KLINIČKA SLIKA TEST PO ROTHER-U I TEST PO LEGAL-U NATRIJUM-NITROPRUSID U ALKALNOJ SREDINI STVARA SAACETONOM I ACETOSIRĆETNOM KISELINOM CRVENO KONDENZACIONO JEDINJENJE REAKCIJA JE[slideshare.net]
Intestinalna bolest
  • MELANIN U URINU URIN PACIJENATA SA MALIGNIM MELANOMOM NA VAZDUHU DOBIJA TAMNU BOJU (KOD 25% PACIJENATA) TAMNA BOJA URINA MOŽE SE JAVITI KOD ADISONOVE BOLESTI, HEMOHROMATOZE, INTESTINALNIH BOLESTI KOD CRNACA KONFIRMATORNI TESTOVI • TEST SA FERI HLORIDOM[slideshare.net]

Etiologija

  • ORTOSTATSKA PROTEINURIJA (15-20 % ZDRAVIH MUŠKARACA) ORGANSKE PROTEINURIJE UDRUŽENE SA DRUGIM BOLESTIMA I BOLESTIMA BUBREGA: PRERENALNE PROTEINURIJE: • GROZNICA I TOKSIČNA STANJA (NAJČEŠĆA, JEDNOSTAVNE ETIOLOGIJE) • VENSKA KONGESTIJA KOD OBOLJENJA SRCA[slideshare.net]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!