Edit concept Question Editor Create issue ticket

Invazivna netifusna salmoneloza


Dijagnostika

  • Kovačić, Gordana Radni uvjeti i profesionalni poremećaji glasa // Simpozij Glasovni profesionalci: prevencija, dijagnostika, liječenje i rehabilitacija poremećaja glasa Zagreb, Hrvatska, 2018. (predavanje, neobjavljeni rad, ostalo) 785.[bib.irb.hr]

Prevencija

  • Kovačić, Gordana Radni uvjeti i profesionalni poremećaji glasa // Simpozij Glasovni profesionalci: prevencija, dijagnostika, liječenje i rehabilitacija poremećaja glasa Zagreb, Hrvatska, 2018. (predavanje, neobjavljeni rad, ostalo) 785.[bib.irb.hr]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!