Edit concept Question Editor Create issue ticket

Ishemijska periferna neuropatija


Klinička slika

  • slika [ uredi ] Neuropatska bol može biti Spontan (kontinuiran), i opisuje se kao pečenje, bockanje, kidanje, cepanje, mravinjanje Intermitentan (paroksizmalan), u „vidu udar struje“ Izazvan (evociran), npr. alodinija (doživljaj bola na stimulus, koji[sr.wikipedia.org]

Lečenje

  • Terapija [ uredi ] Pre početka lečenja važno je utvrditi uzrok neuropatije i u skladu sa tim primeniti odgovarajuće metode lečenja.[sr.wikipedia.org]

Etiologija

  • […] poliradikuloneuritis, porfirijska polineuropatija, infektivni polineuritis, polineuropatija nakon primljene vakcine ili seruma, toksična polineuropatija), subakutno (alkoholna polineuropatija, uremična, toksična) i hronična (šećerna bolest, hereditarna). [1] Etiologija[sr.wikipedia.org]

Prevencija

  • Mogućnosti za lečenje genetski determinisanih neuropatija još uvek su ograničene uglavnom na primenu simptomatske terapije, davanje saveta od strane genetičara i sprovođenja različitih postupaka u cilju njihove prevencije.[sr.wikipedia.org]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!