Edit concept Question Editor Create issue ticket

Kamen u bubregu


Klinička slika

  • Klinička slika [ uredi ] Šematizovan prikaz najčešćih lokalizacija bubrežnih kolika (bolova), sa prednje i zadnje strane trbuha i karlice.[sr.wikipedia.org]
Smanjena funkcija bubrega
  • funkcija bubrega se definiše kao nivo kreatinina u serumu 140 μmol/L ili jačina glomerulske filtracija (JGF) 70 mL/min.[sr.wikipedia.org]

Lečenje

  • . [101] [102] [103] [104] [105] Prevencija i prognoza [ uredi ] Preventivno lečenje [ uredi ] Preventivno lečenje, pre svega pacijenata sa kalcijumskim kamenjem, treba početi konzervativnim merama.[sr.wikipedia.org]

Prognoza

  • […] potrebnih otvorenih hirurških intervencija i one se primenjuju u svega 1,0 do 5,4 % slučajeva, prema najnovijim izveštajima iz centara sa opremom, stručnnim kadrom i višegodišnjim iskustvom u hirurškom lečenju. [101] [102] [103] [104] [105] Prevencija i prognoza[sr.wikipedia.org]

Etiologija

  • Supersaturacije mokraće je verovatno glavni i osnovni uzrok za nastanak kamenaca iz mokraćne kiseline i cistina, dok pojava na solima kalcijum zasnovanih kamenaca (naročito kalcijum oksalatnih ) može imati složeniju etiologiju. [44] Teorija matriksa Evan[sr.wikipedia.org]

Epidemiologija

  • Epidemiologija [ uredi ] Sjedinjene Američke Države Kamen u bubregu je izuzetno česta bolest. Tako je npr. prevalenca kamenaca kod muškarace oko 12% a kod žene oko 7% u SAD, i neprestano raste.[sr.wikipedia.org]
Raspodela pola
Raspodela godina

Patofiziologija

  • Udružene bolesti: hiperparatireoidizam, hipertireoza, renalna tubularna acidoza, Kronova bolest, jejuno-ilealni baj-pas, stanja malapsorpcije, sarkoidoza Patofiziologija [ uredi ] Kamenci u bubregu nastaju zbog narušavanja delikatne ravnoteže u samom[sr.wikipedia.org]

Prevencija

  • Hrana bogata kalijumom, naročito voće i povrće, može da ima pozitivan uticaj u prevenciji kamena u bubregu.[sr.wikipedia.org]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!