Edit concept Question Editor Create issue ticket

Karcinoidni tumor pluća


Klinička slika

Temperatura
  • […] nervni sistemHematogene metastaze - centralni nervni sistem (neuroloki poremeaji, bol)(neuroloki poremeaji, bol) Kost i kostna sr - bol, anemija, krvarenjaKost i kostna sr - bol, anemija, krvarenja Jetra - bol, utica, temperaturaJetra - bol, utica, temperatura[dokumen.tips]
Disfagija
  • )Ezofagus- infiltracija (disfagija) Perikardna invazijaPerikardna invazija - a- aritmije, tamponada, srana slabostritmije, tamponada, srana slabost Limfna opstrukcijaLimfna opstrukcija -- hipoksemijahipoksemija Invazija pleureInvazija pleure izlivizliv[dokumen.tips]

Dijagnostika

  • […] pleuralna punkcija - Ultrazvuk - punkcija i biopsija lezda- Ultrazvuk - punkcija i biopsija lezda - CT - medijastinoskopija- CT - medijastinoskopija - MR- MR - medijastinotomija- medijastinotomija - PET - VATS- PET - VATS - scintigrafija- scintigrafija DIJAGNOSTIKE[dokumen.tips]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!