Edit concept Question Editor Create issue ticket

Karcinom jezika


Klinička slika

  • U 1-5% slučajeva. [15] Klinička slika [ uredi ] Znaci i simptomi zloćudnog raka grkljana zavise u od njihove, lokalizacije, a najčešće su: Disfonija i afonija — otežano stvaranje, ili onemogućeno stvaranje glasova.[sr.wikipedia.org]
Umor
  • Pojava sukrvičavog ispljuvka Opšta slabost umor i malaksalost Gubitak apetita i telesne težine Prisustvo „mase“ koja se opipava u predelu vrata Otalgija — bolovi u uvu Supraglotisni karcinomi Pvj tip raka se lokalno brzo šire i rano metastazira.[sr.wikipedia.org]
Otalgija
  • Pojava sukrvičavog ispljuvka Opšta slabost umor i malaksalost Gubitak apetita i telesne težine Prisustvo „mase“ koja se opipava u predelu vrata Otalgija — bolovi u uvu Supraglotisni karcinomi Pvj tip raka se lokalno brzo šire i rano metastazira.[sr.wikipedia.org]

Dijagnostika

  • Trenutne stope incidence kod žena su slične onima sredinom sedamdesetih godina 20. veka. [8] Životna dob Zloćudni rak grkljana se retko dijagnostikije kod osoba mlađih od 40 godina.[sr.wikipedia.org]

Lečenje

  • Lečenje pre svega ima za cilj odstranjivanje i uklanjanje tumora sa maksimalno mogućim očuvanjem funkcija grkljana i sprečavanja ponovnog javljanja tumora. [7] Kod karcinoma grkljana in situ lečenje se može sprovesti endoskopskim uklanjanjanjem promena[sr.wikipedia.org]

Prognoza

  • […] pre svega ima za cilj odstranjivanje i uklanjanje tumora sa maksimalno mogućim očuvanjem funkcija grkljana i sprečavanja ponovnog javljanja tumora. [7] Kod karcinoma grkljana in situ lečenje se može sprovesti endoskopskim uklanjanjanjem promena, sa prognozom[sr.wikipedia.org]

Etiologija

  • Etiologija [ uredi ] Dosadašnja istraživanja zloćudnih tumora grkljana ukala su nastaju, kao i mnoge druge maligne bolesti, interakcijeom brojnih etioloških faktora, pre svega unutrašnjih ili genetskih i faktora spoljašnje sredine.[sr.wikipedia.org]

Epidemiologija

  • Epidemiologija [ uredi ] Morbiditet/mortalitet Zloćudni rak grkljana drugi je po redu među najčešćim oblicina raka glave i vrata.[sr.wikipedia.org]
Raspodela pola
Raspodela godina

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!