Edit concept Question Editor Create issue ticket

Karcinom kolona


Prognoza

  • . - Kandidati za ovu operaciju su bolesnici u odmaklom stadijumu oboljenja, gde se bolest raširila po trbuhu i koji bez ove intervenije imaju lošu prognozu.[dnevnik.rs]

Prevencija

  • Primarna prevencija podrazumeva utvrđivanje i otklanjanje faktora rizika za (način ishrane, alkohol, pušenje, fizička aktivnost…) a sekundarna prevencija podrazumeva utvrđivanje populacije sa visokim rizikom za kolorektalni karcinom (familijarna polipoza[ilustrovana.com]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!