Edit concept Question Editor Create issue ticket

Karcinom tireoidne žlezde


Klinička slika

Struma
  • Rak štitne žlezde se ispoljava kao čvor u tiroidei ili strumi (uvećana štitna žlezda).[sr.wikipedia.org]
Struma
  • Rak štitne žlezde se ispoljava kao čvor u tiroidei ili strumi (uvećana štitna žlezda).[sr.wikipedia.org]

Lečenje

  • Vezuje radioaktivni jod i to se koristi za postavljanje dijagnoze i za lečenje. Folikularni karcinom (lat. carcinoma folicullare) se obično javlja kod starijih, i to češće kod žena.[sr.wikipedia.org]

Prognoza

  • Postoje različite varijante ovog karcinoma koje pokazuju različitu invazivnost, ali u celini on ima relativno dobru prognozu. Podvarijanta Hirtl je invazivnija. Manji tumori imaju bolju prognozu.[sr.wikipedia.org]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!