Edit concept Question Editor Create issue ticket

Kardiomiopatija


Klinička slika

Dispneja
  • Znači bol u grudima, zameranje, dispneja... Patofiziologija [ uredi ] Komore su krute, volumen je smanjen usled gomilanja vezivnog tkiva. Komore nisu proširane, a nisi prisutni ni znaci hipetrofije miokarda.[sr.wikipedia.org]
Cijanoza
  • Takođe prisutni su i znaci anterogradne insuficijencije: osećaj hladnoće na ekstremitetima, periferna cijanoza, sinkopa -kratkotrajni gubitak svesti, vrtoglavica. Često se sreću i poremećaji srčanog ritma-aritmije.[sr.wikipedia.org]
Bolest srca
  • Uzrok je smanjeno snabevanje sraca krvlju npr. kod koronarne bolesti srca. Valvularna kardiomiopatija nastaje usled oštećenja srčanih zalistaka (stenoza ili insuficijencija) Valvula je srčani zalistak.[sr.wikipedia.org]
Bol u grudima
  • Znači bol u grudima, zameranje, dispneja... Patofiziologija [ uredi ] Komore su krute, volumen je smanjen usled gomilanja vezivnog tkiva. Komore nisu proširane, a nisi prisutni ni znaci hipetrofije miokarda.[sr.wikipedia.org]
Lupanje srca
  • Pacijent oseća preskakanje srca, lupanje srca, vrtoglavicu, gubitak svesti. Može nastati i iznenadna srčana smrt. Zbog povećanja komora i pretkomora, mogu u njima nastati trombi. Oslobađanjem tromba nastaje embolija.[sr.wikipedia.org]

Patofiziologija

  • Patofiziologija [ uredi ] Komore su krute, volumen je smanjen usled gomilanja vezivnog tkiva. Komore nisu proširane, a nisi prisutni ni znaci hipetrofije miokarda. Moze se javiti i trikuspidna i mitralna insuficijencija.[sr.wikipedia.org]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!