Edit concept Question Editor Create issue ticket

Kolorektalni karcinom


Lečenje

  • , suportivnom lečenju i palijativnoj nezi ljudima koji žive sa rakom; Rano otkrivanje raka u velikoj meri umanjuje finansijski efekat ove bolesti i čini lečenje delotvornijim i uspešnijim.[zjzpa.org.rs]

Prevencija

  • Primarna prevencija podrazumeva utvrđivanje i otklanjanje faktora rizika za (način ishrane, alkohol, pušenje, fizička aktivnost…) a sekundarna prevencija podrazumeva utvrđivanje populacije sa visokim rizikom za kolorektalni karcinom (familijarna polipoza[ilustrovana.com]
  • Prevencija malignih bolesti ima ogroman javnozdravstveni potencijal i predstavlja najefikasniji pristup u kontroli malignih bolesti.[zjzpa.org.rs]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!