Edit concept Question Editor Create issue ticket

Krpelji


Klinička slika

  • . - Klinička slika lajm borelioze, njen tok i procenat komplikacija, znatno variraju, što zavisi od mnogo faktora.[dnevnik.rs]

Lečenje

  • Dijagnozu i terapiju odrediće infektolog.U slučaju pojave simptoma i znakova bolesti pacijenta treba uputiti na Kliniku za infektivne bolesti, Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu radi lečenja - ističu u Institutu za javno zdravlje Vojvodine. Lj.[dnevnik.rs]
  • Ukoliko se ne primeni lečenje, za nekoliko sedmica može doći do zapaljenja drugih organa : moždanih opni, nerava, srčanog mišića, zglobova, ... Ako se i tada ne pristupi lečenju, oštećenje zdravlja može biti trajno![domzdravljanis.co.rs]

Prevencija

  • U Centru za kontrolu i prevenciju bolesti Instituta za javno zdravlje Vojvodine kažu da je lajmska bolest multisistemsko oboljenje izazvano spirohetom Borelia burgdorferi, koju na čoveka prenosi krpelj svojim ubodom.[dnevnik.rs]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!