Edit concept Question Editor Create issue ticket

Krvarenje gornjeg gastrointestinalnog trakta


Klinička slika

 • Akutna želudačnocrevna krvarenja zbog dramatične kliničke slike najčešće zahteva urgentni dijagnostički i terapijski pristup procedurama, u prehospitalnom i hospitalnom le čenju.[sr.wikipedia.org]
Anemija
 • Anemija, gubitak u težini, bol u trbuhu, pozitivna porodična anamneza mogu biti pratilac tumora digestivnog trakta.[sr.wikipedia.org]
Krv u stolici
 • Lažni pozivi na stolicu (tenezmi), krv u stolici, smanjenje obima formirane stolice (stolica kao olovka) mogu ukazati na karcinom rektuma.[sr.wikipedia.org]
Crna stolica
 • Stara melena je karakteristična za Formiranu crnu stolicu, koja ukazuje da je bolesnik krvario, ali je krvarenje u međuvremeno prestalo. Vremenski period za promenu boje stolice kod melene, obično je oko 8 časova.[sr.wikipedia.org]
Melena
 • Stara melena je karakteristična za Formiranu crnu stolicu, koja ukazuje da je bolesnik krvario, ali je krvarenje u međuvremeno prestalo. Vremenski period za promenu boje stolice kod melene, obično je oko 8 časova.[sr.wikipedia.org]
Povraćanje
 • Nastaje kao posledicu krvarenja iz proksimalnih delova digestivnog sistema završno sa duodenojejunalnim spojem. [16] Karakteriše se povraćanjem sveže (crvene) krvi ili hematiniziranog sadržaja (tamno braon do crne boje sličnog talogu kafe) usled dejstva[sr.wikipedia.org]
Hematemeza
Hipotenzija
 • Auskultaciju srca Značajna tahikardija i tahipneja, prćena hipotenzijom i izmenjenim mentalnim stanjem (pospanost) ukazuju na gubitak krvi veći od 1.500 ml (30% cirkulatornog volumena). [9] Palpacija (opipavanje trbuha) Opipavanjem trbuha može se ustanoviti[sr.wikipedia.org]

Dijagnostika

 • Gubitak krvi je prosečno oko 1.000 ml. [17] [18] Učestalo i obilno povraćanje krvi ukazuje na ozbiljno krvarenje u DIS-u, i zahteva hitnu dijagnostiku i pravovremenu terapiju. [19] Melena Melena ( lat. melaena ) je defekacija crne, tečne, putridne, zadržane[sr.wikipedia.org]

Lečenje

 • Krvarenje u digestivnom traktu je ozbiljno kliničko stanje, koje u najvećem broju slučajeva zahteva blničko lečenje.[sr.wikipedia.org]

Etiologija

 • […] u vezi vrednost hematokrita može padati i dalje nakon prestanka krvarenja, te je njegova primena ograniena u praćenju krvarenja. [15] Klinička slika [ uredi ] Klinički znaci želudačnocrevnog krvarenja samo su objektivne i subjektivne manifestacije, etiologije[sr.wikipedia.org]

Epidemiologija

 • Od 3 do 15% epizoda krvarenja iz digestivnog trakta leči se operativno. [1] [2] [3] [4] Epidemiologija [ uredi ] Krvarenje iz gornjih partija digestivnog trakta Krvarenje iz gornjih partija digestivnog trakta ima incidencu od 150 na 100.000 odraslih godišnje[sr.wikipedia.org]
Raspodela pola
Raspodela godina

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!