Edit concept Question Editor Create issue ticket

Lambert–Itonov mijastenični sindrom


Klinička slika

Miopatija

Prevencija

  • SUPNS se bavi prevencijom, otkrivanjem, dijagnostikovanjem i terapijom neuromišićnih bolesti i njihovih komplikacija. - Bolesti motornog neurona amiotrofična latetalna skleroza (ALS) familijarna ALS spinalna mišićna atrofija (SMA) Kennedyjeva bolest;[drustvoneurologasrbije.org]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!