Edit concept Question Editor Create issue ticket

Leighova bolest


Klinička slika

Slabost
  • MERRF синдромот е карактеризиран со миоклонична епилепсија, атаксија, спастицитет, мускулна слабост со миопатија, сензоневрална глувост, искинати црвени мускулни влакна, покачени нивоа на пируватите и лактатите во серумот.[jser.fzf.ukim.edu.mk]
Ataksija
  • Autozomno dominatna spinocerebelarna ataksija 138. Okularni albinizam 139. Alportov sindrom 140. Kruzonov sindrom (sy Crouzon) 141. Sindrom Wolf Hirshorn, delecija kratkog kraka hromozoma 4, del 4p 142. Klippel feilov sindrom 143.[pravno-informacioni-sistem.rs]
  • Тука спаѓаат некои случаи на Leigh-ов синдром, Alpers-ови полидистрофии, мионеврогастроинтестиналниот синдром, Barth-овиот синдром и Friedreich-овата атаксија (5, 6, 7).[jser.fzf.ukim.edu.mk]
Konvulzija
  • Vitamin B6 zavisne konvulzije 245. Glutation sintetaza déficit 246. Poremećaji urea ciklusa: Ornitin karbamoil sintetaza deficit Deficit argininaze Drugi 247. Lizinurična proteinska intolerancija 248. Kanavanova bolest 249. GM1 gangliozidoza 250.[pravno-informacioni-sistem.rs]

Prevencija

  • […] mast (5%) 5g 514 Aciklovir, ZdravljeJ05AB01 tabl. 25 x 200mg 567D06BB03 krem (5%) 5g 514 upotrebaoralno - odrasli i deca iznad 2 godine: 200mg na 4 sata tokom 5 dana (herpes simpleks, terapija); 4 x 200mg ili 2 x 400mg tokom 6 meseci (herpes simpleks,prevencija[dokumen.tips]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!