Edit concept Question Editor Create issue ticket

Litijum


Klinička slika

Poliurija
  • Tremor, polidipsija, poliurija, promena telesne težine su posledice primene litijumovog iona. Tokom dugotrajne primene litijuma moguća neželjena dejstva su zamor, poremećaji pažnje i smanjeni libido.[scindeks.ceon.rs]
Tremor
  • Tremor, weight gain, diarrhea, psychological complaints. Acta Psychiatr Scand, 78(4): 434-41[scindeks.ceon.rs]

Prevencija

  • Terapija litijumom se primenjuje u tretmanu manije i prevenciji recidiva maničnih i depresivnih epizoda ciiklične manično-depresivne psihoze, unipolarnog i bipolarnog tipa.[scindeks.ceon.rs]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!