Edit concept Question Editor Create issue ticket

Maligni mezoteliom


Etiologija

  • […] tromboflebitis na V. toracoepigastrica(nespecificna inflamacija na venata so nepznata etiologija, koja se povlekuva spontano.Th nesteroidni antirevmatici i oblogi lokalno. 38. koi buli ne se operiraat? difuzni buli na dvete b. dr. krila 34.[docsity.com]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!