Edit concept Question Editor Create issue ticket

Mikroskopski poliangiitis


Klinička slika

 • Patogenezu i kliničku sliku bolesti određuje sopstveni antigen, koji je napadnut odnosno organ na čijim se ćelijama taj antigen nalazi pa razlikujemo dve vrste autoimunih bolesti; Organ specifične autoimune bolesti, kao što su npr.[sr.wikipedia.org]
 • Langerhansova histiocitoza obuhvata grupu bolesti nepoznate etiologije sa različitom kliničkom slikom i prognozom.[docplayer.net]
Anemija
 • Uobičajeni laboratorijski testovi otkrili su jako ubrzanu sedimentaciju eritrocita i leukocitozu kod više od polovine pacijenata, anemiju i leukocitozu kod 11 pacijenata, leukocitozu kod 9, a samo kod 3 anemiju.[docplayer.net]
Umor
 • Ključne reči: Znaci i simptomi; Sarkoidoza; Kvalitet života; Žensko; Upitnici; Indeks telesne mase; Spirometrija; Umor; Dispnea Summary Introduction.[docplayer.net]
Gubitak težine
 • Ovi citokini mogu da budu odgovorni za konstitucionalne simptome udružene sa sarkoidozom, poput groznice, gubitka težine, malaksalosti [4], zamora [9] i bola [10].[docplayer.net]
Temperatura
 • Pored navedenih endokrinih poremećaja, neurosarkoidoza hipotalamusa može izazvati insomniju, varijacije telesne temperature, promene ličnosti, hipefagiju,...[docplayer.net]
Epistaksa
 • The frequency of various clinical manifestations Plućne (kašalj, hemoptizije, dispnea, bol u grudima) 70 95% Gornji disajni putevi (epistaksa, sinuzitis, rinoreja, otitis, oštećenje sluha, bol u uvu, destruktivne lezije/deformiteti 70 95% kosti i ulceracije[docplayer.net]
Bubrežna insuficijencija
 • Toksični efekti se mogu manifestovati krvarenjem iz gastrointestinalnog trakta, perifernim edemima i retko bubrežnom insuficijencijom [2 4].[docplayer.net]
Hematurija
 • Svi su imali hematuriju i proteinuriju kao početne manifestacije obolenja. Biohemijska analiza krvi pokazala je povišene serumske nivoe uree i kreatinina kod 25 pacijenata i azotemiju kod 19 od njih (67,5%, odnosno 76,0%).[docplayer.net]
Mučnina
 • Osećaj mučnine i zamora česta je pojava tokom terapije azatiprinom.[docplayer.net]
Povraćanje
 • Dalji monitoring ogleda se, pre svega, u praćenju nivoa leukocita u perifernoj krvi kao i simptoma tipa muke, gađenja i povraćanja kod ovih bolesnika.[docplayer.net]
Purpura
 • Henoch-Schnlein purpura nephritis: course of diseasse and efficacy of cyclophosphamide. Pediatr Nephrol19.51-6.[dokumen.tips]
 • Mislav Radić Hipersenzitivni vaskulitisi i Henoch Schönlein purpura. Dr.sc. Daniela Krstulović Marasović Ispiši stranicu[mefst.unist.hr]
 • Tkivno specifične autoimune bolesti, za koje kažemo da su sistemske bolesti kao što je na primer anafilaktična purpura (ospa) [1] Imunski sistem ima za cilj da zaštiti organizam od tuđih ćelija ali i da ga sačuva ga od napada »sopstvenog organizma na[sr.wikipedia.org]
 • Urtikarija, opipljiva purpura, papules, vezikule, eritem i petehije su česte kožne manifestacije ove bolesti [1,2,5 7,13,25,28].[docplayer.net]
Konvulzija
 • Glavobolje, dvoslike, afazija, hemipareza, čak i konvulzije, mogu se javiti u bilo kom momentu tokom terapije metotreksatom.[docplayer.net]
Mijalgija
 • […] lezije/deformiteti 70 95% kosti i ulceracije) Traheobronhijalne (subglotisna stenoza, bronhijalna stenoza, endobronhijalna lezija) 10 55% Renalne/glomerulonefritis 50 85% Kutane (purpura, ulceri, vezikule, ili noduli) 45 60% Muskuloskeletne (artralgije, mijalgije[docplayer.net]
Artralgija
 • Kliničke karakteristike zahvaćenosti ostalih organa: muskuloskeletni simptomi su bili prisutni kod 15 (40,5%) bolesnika sa artralgijama i mialgijama.[docplayer.net]

Dijagnostika

 • Medicinsko biokemijska dijagnostika u kliničkoj praksi Zagreb: Medicinska Naklada, 2004; str 288-303.[sr.wikipedia.org]
 • Dijagnostika tuberkuloznih i sarkoidnih granulomatoza je česta u praksi patologa.[docplayer.net]
Biopsija jetre
 • Ukoliko do recidiva ne dođe, nije potrebno dalje primenjivati terapiju metotreksatom a takođe se ne indikuje biopsija jetre.[docplayer.net]

Lečenje

 • Lečenje plućnih infekcija uzorkovanih NTM bitno se razlikuje u odnosu na lečenje tuberkuloze pluća.[docplayer.net]

Prognoza

 • Agresivna terapija: kortikosteroidi, ciklofosfamid, izmena plazme Terapija HSP nefritisa3) HSPN RPGN ( Prognoza i praenje HSPN PrognozaUzrok ESRF kod 1,6-3% dece u UK Micro/macrohematuria odlina prognozaMicro/macrohematuria proteinuria 5% HBIAkutni nefritini[dokumen.tips]
 • Prognoza kod zahvaćenosti ovog nerva je najčešće povoljna.[docplayer.net]

Etiologija

Epidemiologija

 • Tokom protekle decenije, značajan napredak je postignut u razumevanju epidemiologije i patofiziologije neurosarkoidoze, kao i mogućnosti da se bolest dijagnostikuje i leči.[docplayer.net]
Raspodela pola
Raspodela godina

Patofiziologija

 • Patofiziologija [ uredi ] Autoimune bolesti, nastaju usled imunskog oštećenja sopstvenih ćelija, tkiva i organa („organizam napada sam sebe“), ili, gubitka tolerancije na sopstvena tkiva.[sr.wikipedia.org]
 • Tokom protekle decenije, značajan napredak je postignut u razumevanju epidemiologije i patofiziologije neurosarkoidoze, kao i mogućnosti da se bolest dijagnostikuje i leči.[docplayer.net]

Prevencija

 • Imajući u vidu višestruke posledice udruženosti tuberkuloze i pušenja, prevencija pušenja mogla bi da predstavlja značajnu meru u kontroli tuberkuloze.[docplayer.net]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!