Edit concept Question Editor Create issue ticket

Miotonična distrofija


Klinička slika

Alopecija
  • Totalna alopecija 54. Nefroblastom 55. Cistična fibroza 56. Sindrom Duane 57. Neuroblastom 58. Bolest Hodgkin 59. Dermatomiozitis 60. Polimiozitis 61. Tuberozna skleroza 62. Kongenitalna adrenalna hiperplazija (KAH) 63. Rettov sindrom 64.[pravno-informacioni-sistem.rs]
Miopatija
  • […] hromozomom Menkesov sindrom Marfanov sindrom Metilmalonična acidemija (MMA) Metahromatična leukodistrofija Meckel-Gruberov sindrom -3 Miastenija gravis Miotonična distrofija tip 1 Miotonična distrofija tip 2 Miotonična mišićna distrofija Miotubularna miopatija[ivf-embryo.gr]
  • Nemalinska miopatija 177. Neuoroendokrini tumori 178. Bolest Thomsena i Beckera 179. Churg-Straussov sindrom 180. Sindrom Ellis van Crevelda 181. Sindrom Bardet-Biedl 182. Ebsteinova anomalija 183. Hiperkalemična periodična paraliza 184.[pravno-informacioni-sistem.rs]
Mišićna atrofija
  • atrofija Spinocereberalna ataksija 1 Spinocereberalna ataksija 2 Spinocereberalna ataksija tipa 3 (Machado-Joseph bolest) Spinocereberalna ataksija 3 (Machado-Joseph) Spinocereberalna ataksija 7 Srpasta anemija Supravalvularna stenoza aorte Tej-Saksova[ivf-embryo.gr]
  • Proksimalna spinalna mišićna atrofija 125. Sindrom Seathere-Chotzen 126. Vegenerova granulomatoza 127. Kenedijeva bolest 128. Cistinoza 129. Leberova kongenitalna amauroza 130. Sindrom BOR 131. Bulozna pemfigoidna bolest kože 132.[pravno-informacioni-sistem.rs]

Dijagnostika

  • 10000 Biopsija bubrega (kompletna dijagnostika) 15000 Biopsija jetre (kompletna dijagnostika) 15000 Citoloski uzorci (likvor,iscedak dojke,urin) 1000 Steroidni receptori 6000 Izrada preparata po kalupu 1200 HP - Kolonoskopija 3200 Biopsija PVU 2000 Kiretaza[stadion-medica.rs]
  • 10,000.00 Biopsija bubrega (kompletna dijagnostika) 15,000.00 Biopsija jetre (kompletna dijagnostika) 15,000.00 Citoloski uzorci (likvor,iscedak dojke,urin) 1,000.00 Steroidni receptori 6,000.00 Izrada preparata po kalupu 1,200.00 HP - Kolonoskopija[vasakucazdravlja.rs]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!