Edit concept Question Editor Create issue ticket

Multirezistentna tuberkuloza


Klinička slika

Kašalj
 • Kašalj, lako povišena temperatura, gušenje i opšta malaksalost neki su od prepoznatljivih simptoma koji ukazuju na tuberkulozu. Antituberkulozni dispanzer (ATD), slučajeve tuberkuloze otkriva u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje iz Požarevca.[danas.rs]
 • Među ugroženim kategorijama su siromašni slojevi stanovništva, zaraženi HIV-om, osobe kojima je imunitet narušen nekom dugotrajnom bolešću… Najčešći simptomi tuberkuloze su kašalj, krv u ispljuvku, noćno znojenje, gubitak apetita, osećaj slabosti.[politika.rs]
Malaksalost
 • Kašalj, lako povišena temperatura, gušenje i opšta malaksalost neki su od prepoznatljivih simptoma koji ukazuju na tuberkulozu. Antituberkulozni dispanzer (ATD), slučajeve tuberkuloze otkriva u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje iz Požarevca.[danas.rs]
Temperatura
 • Kašalj, lako povišena temperatura, gušenje i opšta malaksalost neki su od prepoznatljivih simptoma koji ukazuju na tuberkulozu. Antituberkulozni dispanzer (ATD), slučajeve tuberkuloze otkriva u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje iz Požarevca.[danas.rs]
Gubitak apetita
 • Među ugroženim kategorijama su siromašni slojevi stanovništva, zaraženi HIV-om, osobe kojima je imunitet narušen nekom dugotrajnom bolešću… Najčešći simptomi tuberkuloze su kašalj, krv u ispljuvku, noćno znojenje, gubitak apetita, osećaj slabosti.[politika.rs]
Noćno znojenje
 • Među ugroženim kategorijama su siromašni slojevi stanovništva, zaraženi HIV-om, osobe kojima je imunitet narušen nekom dugotrajnom bolešću… Najčešći simptomi tuberkuloze su kašalj, krv u ispljuvku, noćno znojenje, gubitak apetita, osećaj slabosti.[politika.rs]

Dijagnostika

 • . – Ministarstvo razvija promociju zdravih stilova života, prevenciju, ranu dijagnostiku, terapiju i rehabilitaciju obolelih upravo kako bismo se lakše izborili sa TBC-om– dodao je dr Mahmutović.[politika.rs]
 • Obolevaju uglavnom beskućnici, ljudi koji ne rade i nemaju novca za dijagnostiku i lečenje. Ovih nekoliko činjenica tuberkulozu čini socijalnom i teškom bolešću.[danas.rs]

Lečenje

 • Iz Zavoda za javno zdravlje upozoravaju da multirezistentna tuberkuloza nastaje nepravilnim, neblagovremenim lečenjem ili zbog prekida u lečenju.[danas.rs]
 • Tom prilikom prijavljeno je 140 osoba sa simptomima TBC-a, a 78 je, nakon detaljnog pregleda, nastavilo sa daljom dijagnostikom i eventualno lečenjem. Prema podacima SZO, tuberkuloza predstavlja deveti uzrok smrtnosti na svetu.[politika.rs]

Prevencija

 • . – Ministarstvo razvija promociju zdravih stilova života, prevenciju, ranu dijagnostiku, terapiju i rehabilitaciju obolelih upravo kako bismo se lakše izborili sa TBC-om– dodao je dr Mahmutović.[politika.rs]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!