Edit concept Question Editor Create issue ticket

Neonatalni teški primarni hiperparatiroidizam


Klinička slika

Respiratorni distres
  • distres sindroma kod bolesnika sa virusom influence A 2018, vol. 23, br. 71 gojaznost, akutni respiratorni distres sindrom, virus influence A H1N1 Pavić Slađana, Antić Marija, Andrić Aleksandra et all Serbian latin 701 PRIKAZ PACIJENTA SA GOJAZNOŠĆU[cigota-rs.radionicakrug.com]

Dijagnostika

  • GODINE vol. 19, br. 55, 2014 prenatalna dijagnostika, amniocenteza, hromozomske aberacije Aćimović Milena, Milošević Đerić Ana, Ristanović Boško, et. all.[cigota-rs.radionicakrug.com]

Lečenje

  • 2017, vol. 22, br. 67 gojaznost, inflamacija, komrbiditeti, belo masno tkivo, braon masno tkivo Šumarac Dumanović Mirjana Serbian latin 669 Nehirurške komplikacije hirurškog lečenja gojaznosti 2017, vol. 22, br. 67 anemija i RYGB, kost i barijatrijska[cigota-rs.radionicakrug.com]

Etiologija

  • , EPIDEMIOLOŠKI I KLINIČKI PARAMETRI INFEKCIJA URINARNOG TRAKTA KOD BOLESNIKA SA DIABETES MELITUSOM 2019, vol. 24, br. 72 Diabetes mellitus, infekcija urinarnog trakta, etiologija Pavić Slađana, Andrić Aleksandra, Antić Marija, Jovanović Milica, Novković[cigota-rs.radionicakrug.com]

Prevencija

  • SYNERGY FUNCTIONING OF HUMAN MEDICINE AND MEDICAL LAW IN HEALTH ACTIVITY 2018, vol. 23, iss. 68 medicine, medical law, health, illness, rights of patients Totić Mirza, Totić Ibrahim English 688 DESET GODINA USPEŠNOG RADA MULTIDISCIPLINARNOG CENTRA ZA PREVENCIJU[cigota-rs.radionicakrug.com]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!