Edit concept Question Editor Create issue ticket

Nestabilna angina


Klinička slika

  • slika ukazuje na nestabilnost ili akutni koronarni sindrom I A Markeri tireoidne funkcije ako je klinički indikovano I C Oralni test opterećenja glukozom IIa B hsCRP [73] [74] IIb B Lp(a), [75] ApoA-1, [76] i ApoB. [77] [78] [79] IIb.[sr.wikipedia.org]
Dispneja
  • Manifestne promena na ST segmentu EKG kod bolesnika sa ishemijskim bolom U zavisnosti od elektrokardiogramskih promena u ranoj fazi angine pektoris, izdvajaju se dve kategorije bolesnika: Bolesnici sa ishemijskim bolom ili njegovim ekvivalentima (najčešće dispnejom[sr.wikipedia.org]
Mučnina
  • Ostale tegobe koje prate bol Nestanak daha, Znojenje, Mučnina, Teskoba. Nedostatak vazduha, Obilno znojenje, Mučninu, slabost i zamor, Vrtoglavicu, Veliku uznemirenost.[sr.wikipedia.org]
Bolest srca
  • Jedan od glavnih pozitivnih uticaja dijete je smanjenje hiperkoagulabilnosti krvi, kao glavnog uzroka arterijske bolesti srca.[sr.wikipedia.org]
Bol u grudima
  • Anksioznost i napadi panike često mogu izazivati bol u grudima, koji traje od nekoliko minuta, do nekoliko dana.[sr.wikipedia.org]

Dijagnostika

  • Dr Ratomir Antić Interna propedevtika fizička dijagnostika Dečje novine 1990. Harrison's Principles of Internal medicine, fifteenth edition, CD version, 2001.[sr.wikipedia.org]
Inverzija T talasa
  • Reverzibilna depresija ST segmenta je snažan znak koronarne arterijske bolesti, Nalaz kratkotrajna ST depresija, inverzija T talasa ili pojava uspravnih T talasa, čest je kod angine pektoris, Dokaz o ranijem srčanom udaru, hipertrofija leve komore ili[sr.wikipedia.org]

Lečenje

  • Medikamentozno lečenje Osnovni ciljevi medikamentoznog lečenja su otklanjanje ili smanjenje anginoznih simptoma i poboljšanje prognoze.[sr.wikipedia.org]

Prognoza

  • Medikamentozno lečenje Osnovni ciljevi medikamentoznog lečenja su otklanjanje ili smanjenje anginoznih simptoma i poboljšanje prognoze.[sr.wikipedia.org]

Prevencija

  • Nacionalni komitet za prevenciju kardiovaskularnh bolesti RS: Nacionalni vodič kliničke prakse – Prevencija ishemijske bolesti, septembar 2002.[sr.wikipedia.org]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!