Edit concept Question Editor Create issue ticket

Ograničena kožna sistemska skleroza


Lečenje

  • Bez ožiljka Pretibijalno Plavo-ljubičasto u žućkasto Septalni panikulitis Ležanje, salicilati, NSAIL Lečenje osnovnog oboljenja Vasculitis nodularis Hronično Kod osoba sa cirkulatornim por.[docsity.com]

Etiologija

  • […] antikardiolipinska SE, RF, LBT Ara kriterijumi Samo koža: antimalarrici, KS bubreg,CNS: visoke doze KS, azatioprin, ciklofosfamid, pulsna th (metilprednizolon, plazmafereza) fotoprotekcija Sclerodermia systemica (ScS) Multisistemsko oboljenje nepoznate etiologije[docsity.com]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!