Edit concept Question Editor Create issue ticket

Okluzija femoralne arterije


Dijagnostika

  • Savremena dijagnostika i lecenje. Medicinska Istraživanja 1990, 23(1-2):81-8. 4. S. Loitina, L. Davidovic, I. Cinara. St. Jude bioplimeric graf u rekonstrukciji perifernih arterij. Acta Chir Iugosl 1990, 38(2):269-78. 5.[medicina.rs]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!