Edit concept Question Editor Create issue ticket

Okluzija karotidne arterije


Lečenje

  • Prognoza da će lečenje arterije biti uspešno primenom angioplastike sa ili bez stenta. Pacijent se nalazi u dovoljno dobrom zdravstvenom stanju za provođenje procedure. Nema dokaza o smanjenom protok krvi u srčani mišić.[sr.wikipedia.org]

Prognoza

  • Prognoza da će lečenje arterije biti uspešno primenom angioplastike sa ili bez stenta. Pacijent se nalazi u dovoljno dobrom zdravstvenom stanju za provođenje procedure. Nema dokaza o smanjenom protok krvi u srčani mišić.[sr.wikipedia.org]

Prevencija

  • […] zavisi od: stepena i dužine stenoze, kolateralnog sistema, sistemskog krvnog pritiska, preishemičkog nutricionog stanja itd Cilj [ uredi ] Cilj trombendarterektomije i drugih rekonstruktvnih zahvata na arterijama koje dovode krv do vitalnih otrgana je: prevencija[sr.wikipedia.org]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!