Edit concept Question Editor Create issue ticket

Ondine sindrom


Klinička slika

  • Klinička slika [ uredi ] Sindrom se karakteriše teškom psihomotornom zaostalošću, zastojem u govoru, problemima sa uzimanjem hrane, veselim raspoloženjem sa epizodama smeha, ataksijom, konvulzijama (grčevima) i specifičnim fizičkim izgledom.[sr.wikipedia.org]

Lečenje

  • Centralna i opstruktivna apnea Opstruktivna apnea - priličnouobičajena pojava i iznosi oko 90% svih slučajeva lečenja na lekarom o apneje u spavanju.[sr.mymedinform.com]
  • Moguća su takođe i prenatalna testiranja. [1] Fondacija za Angelmanov sindrom je 1995. utvrdila tačne kriterijume za dijagnozu, [7], i dopunila ih 2005. godine. [8] Lečenje [ uredi ] Za Angelmanov sindrom ne postoji specifična terapija.[sr.wikipedia.org]

Etiologija

  • Kasnije je bolest po njemu nazvana Angelmanov sindrom. [6] Etiologija [ uredi ] Angelmanov sindrom nastaje usled mutacije gena, ali još nije utvrđen tačan način nasleđivanja.[sr.wikipedia.org]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!