Edit concept Question Editor Create issue ticket

Paraplegija


Dijagnostika

  • [ uredi ] Neposredno nakon povrede je neophodna tačna dijagnostika koja se postiže ciljanim ispitivanjem odnosno ispitivanjem pacijenta, neurološkim pregledom, RTG snimkom kičme, kompjuterizovanom tomografijom, magnetnom rezonancom.[sr.wikipedia.org]
  • Posle tačne kliničke dijagnostike i rendgenografske dijagnostike sa CT, bolesniku se postavi trajni kateter u mehur, poduzmu mere za spriječavanje dekubitusa i aplicira skeletna trakcija.[lekarinfo.com]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!