Edit concept Question Editor Create issue ticket

Paroksizmalna noćna hemoglobinurija


Klinička slika

 • slika i lečenje hemolitičke bolesti novorođenčeta) - 8 časova 5.[nbti.org.rs]
Anemija
 • Пароксизмална ноћна хемоглобинурија је врста стечене хемолизне анемије, праћене хемоглобинуријом, која се углавном јавља после спавања.[sr.wikipedia.org]
 • , paroksizmalna noćna hemoglobinurija) - 4 časa - Bolesti eritrocita - anemije (zbog poremećaja: proliferacije i diferencijacije, sazrevanje eritrocita, ubrzane razgradnje eritrocita, nepoznatog i višestrukog mehanizma) - 4 časa - Bolesti granulocita,[nbti.org.rs]
 • Učestalost i etiologija sideropenijske anemije kod odojčadi. Prvi kongres pedijatara Srbije sa međunarodnim učešćem, Beograd, Zbornik radova 2010; 277. 47.[medicina.rs]
Tromboza
 • Пароксизмална ноћна хемоглобинурија је веома ретка болест, а карактерише је прогресивна анемија, појава тамно обојене мокраће, болови у трбуху, главобоље и интраваскуларне тромбозе (које су и најчешћи узрок смрти болесника), као и хипохромија, хипоферемија[sr.wikipedia.org]

Dijagnostika

 • Specijalni testovi hemostaze:G, A - pojedinačni faktori koagulacije ( dijagnostika urođnih koagulopatija ), - testovi za dokazivanje prisustva trombofilija, testovi za ispitivanje funkcije trombocita G, A 37.[nbti.org.rs]
 • Saračević M, Davidović I, Puškarević M, Radlović A, Lazić J, Mladenović N, Bulatović K, Đelić M: Vitamin D deficitni rahitis – dijagnostika i tretman. IV kongres pedijatara Srbije i Crne Gore, Beograd, Zbornik sažetaka 2006; 216. 65.[medicina.rs]

Lečenje

 • Rezultati lečenja obolelih od Gošeove bolesti tip 1 – iskustva našeg centra. Prvi kongres pedijatara Srbije sa međunarodnim učešćem, Beograd, Zbornik radova 2010; 279.[medicina.rs]
 • Terapija komponentama i derivatima krvi - Principi usmerene hemoterapije - Primena krvi - komponenata i derivata, indikacije, kontraindikacije i terapijski efekat (Supstituciona terapija komponentama i derivatima krvi u lečenju urođenih koagulopatija[nbti.org.rs]

Prognoza

 • Jovanovic N, Janić D, Dokmanović L, Rodić P, Lazić J: Karakteristike i prognoza dece sa multisistemskim oblikom histicitoze. IV kongres pedijatara Srbije i Crne Gore, Beograd, Zbornik sažetaka 2006; 162. 64.[medicina.rs]

Etiologija

 • Učestalost i etiologija sideropenijske anemije kod odojčadi. Prvi kongres pedijatara Srbije sa međunarodnim učešćem, Beograd, Zbornik radova 2010; 277. 47.[medicina.rs]

Prevencija

 • […] bolesnika za manje hirurške intervencije i ekstracije zuba VKORC 1 - polimorfizam i njegov utican na terapijski odgovor u toku primene oralne antikoagulantne terapije, - praćenje primene heparina primenom nati H a, - D - dimer ( uloga u predviđanju i prevenciji[nbti.org.rs]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!