Edit concept Question Editor Create issue ticket

Periferna vaskularna bolest


Klinička slika

  • (na jeziku: engleski) Maksimović Ž: Klasifikacija i klinička slika akutnih i hroničnih vaskualarnih oboljenja. U: Osnove vaskularne hirurgije i angiologije (Ž. Maksimović i sar), CIBID, Medicinski fakultet, Beograd, 2004, 117–123.[sr.wikipedia.org]
Bolest koronarnih arterija
  • U okluzivne bolesti (zatvaranje, zapušenje) arterija ubrajaju se bolest koronarnih arterija arteroskleroza, koja može dovesti do srčanog udara, moždanog udara i bolesti perifernih arterija, koje mogu zahvatiti trbušnu aortu i njezine velike ogranke, kao[slideshare.net]

Dijagnostika

  • Kako u udovima postoji velika mogućnost razvoja kolateralne cirkulacije, anamnestički gledano simptomi se javljaju relativno kasno, pa je primena rane dijagnostike od neprocenjive važnosti.[sr.wikipedia.org]

Lečenje

  • Njen blag tok ili pak nemogućnost preduzimanja rekonstruktivnog hirurškog lečenja sugerišu konzervativno lečenje: prekid pušenja, lečenje dijabeta, korekcija eventulanih metaboličkih poremećaja (hiperlipidemija), lečenje hipertenzije, korigovanje hiperkoagulabilnih[sr.wikipedia.org]
  • Home remedies i sprečavanje periferne vaskularne bolesti Jedan način lečenja i sprečavanja perifernih vaskularnih bolesti je promena načina života.[sr.mediassistcare.com]
  • Često je potrebno i jedino moguće lečenje u bolničkim uslovima, hirurškim intervencijama. Lečenje arterijskih bolesti zapravo je usmereno na lečenje komplikacija: infarkt miokarda, angina pektoris, aritmije, moždani udara itd.[slideshare.net]

Prognoza

Etiologija

  • Živan Maksimović, Periferna vaskularna bolest etiologija, dijagnoza, profilaksa i lečenje, Timočki medicinski glasnik, 2009, Volumen 34, Broj 1 Pregledni članak Fontaine R, Kim M, Kieny R (1954).[sr.wikipedia.org]

Epidemiologija

  • Epidemiologija [ uredi ] Mrbiditet i mortalitet Oboljenja krvnih sudova spadaju u grupu najmasovnijih oboljenja savremenog čoveka.[sr.wikipedia.org]
Raspodela pola
Raspodela godina

Prevencija

  • Stoga je ovde izuzetno važna prevencija u koju spadaju mere smanjivanja faktora rizika koji mogu pogodovati razvoju ateroskleroze, hipertenzije. 10. 10 Da bi se izbegle komplikacije kod bolesti arterija neophodno je pribeći prevenciji koja bi podrazumevala[slideshare.net]
  • Prema podacima Američkog centra za kontrolu bolesti i prevenciju, bolesti krvnih sudova i srca iazvane pušenjem glavni su uzrok smrti u Sjedinjenim Državama, kod muškaraca i žena.[sr.wikipedia.org]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!