Edit concept Question Editor Create issue ticket

Piosalpinks


Klinička slika

  • Klinička slika : virus se nalazi u ćelijama kože ili sluzokože i obično ne izaziva nikakve simptome.[sveos.info]

Dijagnostika

  • Suzbijanje : prijavljivanje oboljenja, epidemiološko ispitivanje (ispitivanje sumnjivih na oboljenje) laboratorijska dijagnostika, liječenje, zdravstveno vaspitni rad.[sveos.info]

Etiologija

  • Herpes simleks (herpes simlex) Etiologija : herpes simplex virus 1 (HSV 1) i herpes simplex virus 2 (HSV 2).[sveos.info]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!