Edit concept Question Editor Create issue ticket

Plućna tuberkuloza


Klinička slika

Kašalj
 • Simptomi - Glavni simptomi tuberkuloze su malaksalost, pojačano noćno znojenje, povišena temperatura, ali ne jako visoka, nego ona ispod 38 stepeni Celzijusa, gubitak apetita, mršavljenje, a od plućnih simptoma to je uporan suvi kašalj ponekad sa iskašljavanjem[dnevnik.rs]
 • Svake godine od tuberkuloze umire dva miliona ljudi, što čini tuberkulozu najsmrtonosnijom zaraznom bolešću posle side. [2] Klasični simptomi aktivne TB infekcije su hroničan kašalj sa krvavim ispljuvkom, povišena temperatura, noćno znojenje i mršavljenje[sr.wikipedia.org]
Temperatura
 • Zbog uglavnom atipiĉne kliniĉke slike (izuzimajući tuberkulozni meningitis), produţenog toka u kome su uz progresivno pogoršanje opšteg stanja, prisutni još samo povišena temperatura i ĉesto pozitivan zapaljenski sindrom, najveći broj ovih bolesnika se[nardus.mpn.gov.rs]
 • Simptomi - Glavni simptomi tuberkuloze su malaksalost, pojačano noćno znojenje, povišena temperatura, ali ne jako visoka, nego ona ispod 38 stepeni Celzijusa, gubitak apetita, mršavljenje, a od plućnih simptoma to je uporan suvi kašalj ponekad sa iskašljavanjem[dnevnik.rs]
 • Ljudi koji su imali sušicu imali su temperaturu i iskašljavali krv.[sr.wikipedia.org]
Lekar
 • Teško da bi se od nekadašnjih lekara koji su se bavili tuberkulozom mogla da izmami neka druga reakcija osim čuđenja i sleganja ramenima.[rastko.rs]
Malaksalost
 • Simptomi - Glavni simptomi tuberkuloze su malaksalost, pojačano noćno znojenje, povišena temperatura, ali ne jako visoka, nego ona ispod 38 stepeni Celzijusa, gubitak apetita, mršavljenje, a od plućnih simptoma to je uporan suvi kašalj ponekad sa iskašljavanjem[dnevnik.rs]
Noćno znojenje
 • Simptomi - Glavni simptomi tuberkuloze su malaksalost, pojačano noćno znojenje, povišena temperatura, ali ne jako visoka, nego ona ispod 38 stepeni Celzijusa, gubitak apetita, mršavljenje, a od plućnih simptoma to je uporan suvi kašalj ponekad sa iskašljavanjem[dnevnik.rs]
 • Svake godine od tuberkuloze umire dva miliona ljudi, što čini tuberkulozu najsmrtonosnijom zaraznom bolešću posle side. [2] Klasični simptomi aktivne TB infekcije su hroničan kašalj sa krvavim ispljuvkom, povišena temperatura, noćno znojenje i mršavljenje[sr.wikipedia.org]
Bol u grudima

Dijagnostika

 • Poseban problem predstavlja teţa dijagnostika VPTB i potreba za ĉešćim korišćenjem invazivne dijagnostike.[nardus.mpn.gov.rs]
 • Novi aparat će omogućiti porast kulture za 10 do 14 dana, a tri do četiri sedmice će se čekati na kompletnu dijagnostiku - objašnjava dr Kurucin i napominje da molekularna dijagnostika daje rezultate još brže, najduže za 24 sata, ali se to, za sada, radi[dnevnik.rs]

Lečenje

 • Lečenje ove vrste tuberkuloze je mnogo duže i značajno skuplje nego lečenje tuberkuloze kada mogu da se primenjuju svi lekovi.[dnevnik.rs]
 • Lečenje odgovarajućim antibioticima ubija bakterije i omogućava proces lečenja.[sr.wikipedia.org]
 • A upravo od ove složene i ne uvek shvatljive veze umnogome zavisi ne samo trenutak razboljevanja od tuberkuloze već tok, prognoza i lečenje ove bolesti.[rastko.rs]

Prognoza

 • A upravo od ove složene i ne uvek shvatljive veze umnogome zavisi ne samo trenutak razboljevanja od tuberkuloze već tok, prognoza i lečenje ove bolesti.[rastko.rs]

Epidemiologija

 • TBC mnogo češće nego što se ranije mislilo. [78] Reinfekcije mogu da čine više od 50% reaktiviranih slučajeva u područjima gde je TBC uobičajena. [79] Verovatnoća umiranja od tuberkuloze je iznosila oko 4% 2008. godine, što je pad sa 8% iz 1995. [5] Epidemiologija[sr.wikipedia.org]
Raspodela pola
Raspodela godina

Prevencija

 • Tuberkuloza je, slično kao i kolera, dovela do preispitivanja higijenskih navika u svrhu prevencije. Nemački doktor Robert Koh je, 24. marta 1882, otkrio uzročnika tuberkuloze. [6] Tek je otkriće antibiotika 1946. godine omogućilo adekvatno lečenje.[sr.wikipedia.org]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!