Edit concept Question Editor Create issue ticket

Pneumokokna pneumonija


Klinička slika

Tahipneja
  • Simptomi : visoka febrilnost, kašalj, tahipneja i tahikardija, opšta slabost. Oko 6,000 slučajeva godišnje u SAD (smrtnost 5%-7%). 10 Kretanje serotipova Tipovi1,3,6,7,14,18,19,i 23.odgovorni su za infekcije respiratornog trakta.[slideplayer.com]
Kašalj
  • Simptomi : visoka febrilnost, kašalj, tahipneja i tahikardija, opšta slabost. Oko 6,000 slučajeva godišnje u SAD (smrtnost 5%-7%). 10 Kretanje serotipova Tipovi1,3,6,7,14,18,19,i 23.odgovorni su za infekcije respiratornog trakta.[slideplayer.com]

Dijagnostika

  • Posle infekcije stvara se imunitet samo na specifičan serotip, tako da se reinfekcija može desiti mnogo puta. 11 Oblici pneumokoka 12 Mikrobiološka dijagnostika Uprkos velikom značaju pneumokokne pneumonije mikrobiološka dijagnostika je teška i komplikovana[slideplayer.com]
Pneumokok
  • Nema dokaza da je mortalitet od pneumonija vezan za rezistenciju pneumokoka na peniciline.[slideplayer.com]

Lečenje

  • Presentation on theme: "Antibiotici u lečenju infekcija donjih delova respiratornog trakta"— Presentation transcript: 1 Antibiotici u lečenju infekcija donjih delova respiratornog trakta Mr sci med Katarina Milošević Dani univerzitetske dečje klinike[slideplayer.com]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!