Edit concept Question Editor Create issue ticket

Polimiozitis


Klinička slika

  • Klinička slika miozitisa varira od bezbolne slabosti mišića do izraženih mialgija sa slabostima mišića i konstitucijskim simptomima.[reumatizam.hlz.hr]
  • Patogenezu i kliničku sliku bolesti određuje sopstveni antigen, koji je napadnut odnosno organ na čijim se ćelijama taj antigen nalazi pa razlikujemo dve vrste autoimunih bolesti; Organ specifične autoimune bolesti, kao što su npr.[sr.wikipedia.org]
Slabost mišića
  • Klinička slika miozitisa varira od bezbolne slabosti mišića do izraženih mialgija sa slabostima mišića i konstitucijskim simptomima.[reumatizam.hlz.hr]
Mijalgija
  • Bol u mišićima-mijalgija može, ali ne mora biti prisutna. Dermatomiozitis, polimiozitis i druge zapaljenske forme miozitisa imaju tendenciju da stvore slabost koja polako progradira nedeljama ili mesecima.[amedica.rs]
Miopatija
  • Miozitis se nekad može zameniti sa miopatijom, s obzirom da inflamacija u mišićima često nije na vreme identifikovana. On se može javiti ubrzo nakon početka upotrebe određenog leka ili nakon nekoliko meseci ili godina upotrebe droge.[amedica.rs]

Dijagnostika

  • Medicinsko biokemijska dijagnostika u kliničkoj praksi Zagreb: Medicinska Naklada, 2004; str 288-303.[sr.wikipedia.org]

Lečenje

  • Lečenje miozitisa Inflamatorna oboljenja koja uzrokuju miozitis mogu zahtevati lečenje lekovima koji potiskuju negativnu funkciju imunog sistema (autoimunost): Prednizon, Imuran, Metotreksat.[amedica.rs]

Patofiziologija

  • Patofiziologija [ uredi ] Autoimune bolesti, nastaju usled imunskog oštećenja sopstvenih ćelija, tkiva i organa („organizam napada sam sebe“), ili, gubitka tolerancije na sopstvena tkiva.[sr.wikipedia.org]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!