Edit concept Question Editor Create issue ticket

Posthemoragijska anemija novorođenčeta


Klinička slika

  • Klinička slika: Koža - bleda boja kože i vidljivih mukoza (žuta-hemolizna, ble- do-žuta-perniciozna), gubitak tonusa i elasticiteta kože, krvarenja, kosa se istanjuje i opada, nokti krhki, lako se lome.[lekarinfo.com]
Anemija
  • ) c) nepoznatog porekla: urodene dizeritropoezne anemije anemije sa hiperplazijom kostne srži anemije u hroničnim bolestima leukemije, limfomi, plazmocitom nutritivne anemije 2.Anemije nastale pretežno zbog povećane razgradnje eritrocita. - hemolizne:[lekarinfo.com]
Anemija
  • ) c) nepoznatog porekla: urodene dizeritropoezne anemije anemije sa hiperplazijom kostne srži anemije u hroničnim bolestima leukemije, limfomi, plazmocitom nutritivne anemije 2.Anemije nastale pretežno zbog povećane razgradnje eritrocita. - hemolizne:[lekarinfo.com]
Lekar
  • Konsultacije sa lekarima 24 sata, za sve nedoumice oko Vašeg zdravlja, terapije, ishrane... BESPLATNO.[lekarinfo.com]
Temperatura
  • . - povišen bazalni metabolizam (B.M.) i telesna temperatura. Dijagnoza : MCV, MCHC, Ht, SE, broj er., punkcija i biopsija kostne srži, gvožđe u krvi. Konsultacije sa lekarima 24 sata, za sve nedoumice oko Vašeg zdravlja, terapije, ishrane...[lekarinfo.com]
Tahikardija
  • KVS - tahikardija, palpitacije, sistolni šum, ST depresija. negativan T. RESP - dispnea. CNS - vrtoglavice, glavobolje, malaksalost, zbunjenost. - povišen bazalni metabolizam (B.M.) i telesna temperatura.[lekarinfo.com]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!