Edit concept Question Editor Create issue ticket

Primarna bilijarna ciroza


Klinička slika

Anemija
  • Blekffan Diamondova kongenitalna anemija 207. Alkaptonurija 208. Lizencefalija tip 1 209. Lipodistrofija, Berdardinelli tip 210. Progerija 211. Hronična granulomatozna bolest 212. Sindrom Jeune 213.[pravno-informacioni-sistem.rs]

Dijagnostika

Hipertrigliceridemija
  • Ostale ređe hipertrigliceridemije 233. Hipofosfatemijski rahitis 234. Primarni hiperparatireoidizam kod dece 235. Pseudohiperparatireoidizam 236. Ostale mukopolisaharidoze 237. Cistationemija 238. Deficit sulfit oxidase 239.[pravno-informacioni-sistem.rs]

Lečenje

  • Lečenje primarne bilijarne ciroze, kao i osteoporoze u sklopu primarne bilijarne ciroze je veoma komplikovano. Za sada nema zadovoljavajuće specifične medicinske terapije koja se preporučuje za lečenje ove bolesti.[nardus.mpn.gov.rs]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!