Edit concept Question Editor Create issue ticket

Proteinurija


Klinička slika

  • slika adolescenti (M Ž) Visoki, mršavi Izražena lumbalna lordoza KP normalan 17 Ortostatska proteinurija 24h urin 100 mg/m2 Uzorak urina posle dnevnih aktivnosti 0,2 18 Ortostatska proteinurija Prvi jutarnji uzorak urina![slideplayer.com]

Dijagnostika

  • Ped Nephrol 2008;23: 7 “Nutcracker sy”- dijagnostika Bilateralna ureteralna kateterizacija Selektivna levostrana renalna venografija -zlatni standard u dijagnostici Dijagnostički kriterijumi: Kompresija LRV između AMS i Ao prisustvo kolateralnih vena[slideplayer.com]

Prognoza

  • Retko OP može biti prvi simptom bolesti bubrega OP u fazi oporavka kod AGN i nefrotskog sindroma 23 Prognoza i terapija ortostatske proteinurije Dobra prognoza Bez nastanka progresivne bolesti bubrega Retka posle 30 godine života Springberg PD.[slideplayer.com]

Patofiziologija

  • […] blage lezije glomerula –subklinički imuni poremećaji 2) renalna kongestija Retko je 1g/dan Ne prelazi 2g na dan 4 Patofiziologija ortostatske proteinurije-funkcionalna renalna kongestija Stojeći stav normalno dovodi do punjenja venskog sistema nogu krvlju[slideplayer.com]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!