Edit concept Question Editor Create issue ticket

Puerperijum


Lečenje

  • Definisanje rizičnih grupa za nastanak spada genitalnih organa žene i njihovo opera-tivno lečenje na GAK- Niš u periodu 1999-2002. Zbornik radova XLVII Ginekološko-akušerska nedelja SLD, Beograd, maj 2003: 376-81. M63 Milošević J.[ginekoloskanedelja.rs]

Prevencija

  • Fizička aktivnost u nekomplikovanoj trudnoći je bezbedna za majku i fetus i ima brojne benefite (Hinman et al. 2015) koji uključuju: poboljšanje kondicije (Ruchat et al. 2012), prevencija prekomernog uvećanja telesne težine majke (Muktabhant et al. 2015[pansport.rs]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!