Edit concept Question Editor Create issue ticket

Sepsa prouzrokovan Pseudomonas bakterijom


Klinička slika

Drhtavica
Temperatura
Tahikardija
  • […] disanje, anksioznost praćena uznemirenošću, pospanost, dezorijentisanost sve do konfuznog stanja, temperatura i groznica, bledilo kože koja je orošena hladnim znojem, hladni udovi, ubrzan i mek puls, sa jedva čujnim srčanim tonovima, ubrzan rad srca ( tahikardija[sr.wikipedia.org]

Dijagnostika

  • Kalušević, Monografija: Šok, patogeneza, klinička slika i klinički znaci, dijagnostika, klasifikacija i terapija, Medicinski fakultet Banja luka, Banja luka 2004. A.S. Fauci, E. Braunwald, K.J. Isselbacher, J.D. Wilson, J.B. Martin, D.L.[sr.wikipedia.org]

Lečenje

  • Terapija [ uredi ] U inicijalno lečenje sepse spada; reanimacija, ostale mere, prevencija i lečenje komplikacija. [19] Reanimacija [ uredi ] 1.[sr.wikipedia.org]

Prognoza

  • Uprkos napretku savremene medicine prognoza sepse nakon pojave septičkog šoka, je često neizvesna, a smrtnost se kreće oko 50%. [17] Klinička slika [ uredi ] Nije neuobičajeno da disfunkcija ili insuficijencija nekog organa bude prvi klinički znak sepse[sr.wikipedia.org]

Etiologija

  • Od nje umre oko 6.000.000 novorođenčadi godišnje i više od 100.000 žena u postpartalnom periodu. [12] Etiologija [ uredi ] Sepsa nastaje kada početni zapaljenski odgovor na infekciju postane generalizovani i proširi se na, zdrava i normalna tkiva, koja[sr.wikipedia.org]

Epidemiologija

  • Epidemiologija [ uredi ] I pored stalnog razvoja medicine incidenca sepse u velikom je porastu u svetu.[sr.wikipedia.org]
Raspodela pola
Raspodela godina

Patofiziologija

  • Patofiziologija sepse [ uredi ] Kada nastane infekcija ili povreda tkiva, dolazi do jednovremenog izlučivanja proinflamatornih i antiinflamatornih elemenata.[sr.wikipedia.org]

Prevencija

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!