Edit concept Question Editor Create issue ticket

Sindrom anteriorne spinalne arterije


Klinička slika

  • Klinička slika zavisi od visine lezije, jer se u zavisnosti od visini lezije zapaža flakcidna paraliza udova, koja nastaje relativno brzo, a u nižim nivoima posle dijashize paraliza je spastična.[sr.wikipedia.org]

Dijagnostika

  • Detaljan neurološki pregled i radiološka dijagnostika, su veoma značajni i uključuju prvo nativne rendgenske snimke kičme, a potom, u zavisnosti od raspoloživosti ostalih metoda, CT, mijelografiju ili, što je svakako najbolji izbor, NMR.Pregled likvora[sr.wikipedia.org]
  • Urgentna dijagnostika vitalno ugroženih pacijenata,sarajevo, Sarajevo Sarajevofarm d.o.o. Ljekarska komora Kantona Sarajevo 5. Hadžiahmetovid Z.[docplayer.net]

Lečenje

  • Hirurško lečenjeAko se primećuju kompresivne lezije kičmene moždine, može se tražiti konsultacija sa neurohirurgom, i evantualno primeniti neurohirurško lečenje. Prognoza je neizvesna, sa stopom smrtnosti od 20% do 50%.[sr.wikipedia.org]

Prognoza

Prevencija

  • Efekti fizikalne terapije u prevenciji duboke venske tromboze (DVT) kod Sindroma ekonomske klase, Med. Arh, 2006 ; 60 (2) : Vavra Hadžiahmetovid N., Hadžiahmetovid Z., Šakota Marid S., Miladinovid K.[docplayer.net]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!