Edit concept Question Editor Create issue ticket

Sindrom apnee u snu


Klinička slika

  • Smatra se da kod 85% pacijenata sa izraženom kliničkom slikom oboljenja nikada nije postavljena dijagnozaOSAS. Učestalost OSAS je značajno veća upopulaciji profesionalnihvozača, gde jeprevalenca 26% do 50% u zavisnosti od studije.[imrs.rs]
Hrkanje
  • Faktori rizika za pojavu OSAS su:muški pol, uzrast, gojaznost centralnog tipa, građalica, hrkanje, konzumiranje alkoholai cigareta, menopauza, postojanje prethodnih oboljenja(sindrom policističnih jajnika, neurološki i neuromuskularni poremećaji).[imrs.rs]
Hipertenzija
  • OSAS je često prisutan kod osoba koje boluju od arterijske hipertenzije, srčane insuficijencije, aritmija, ishemijskebolesti srca.[imrs.rs]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!