Edit concept Question Editor Create issue ticket

Sindrom lize tumora


Dijagnostika

  • ., Sakač, V. (2009) Akutna bubrežna insuficijencija - strategija za prevenciju, ranu dijagnostiku i lečenje. u: Poskurica M. [ur.][scindeks.ceon.rs]

Lečenje

  • Analizirani su stručni radovi i kliničke studije koje se bave etiopatogenezom, dijagnostikovanjem i lečenjem sindroma lize ćelija tumora.[scindeks.ceon.rs]
  • Lečenje [ uredi ] Lečenje nije neophodno kod asimptomatskih pacijenata. Simptomatski pacijenti mogu imati koristi od hirurškog odstranjivanja tumora. Potpuno uklanjanje tumora obično nije potrebno i može biti otežano zbog lokacije tumora.[sr.wikipedia.org]

Epidemiologija

  • Epidemiologija [ uredi ] Lermit—Dukloov sindrom je retko oboljenje; oko 222 slučaja su registrovana u medicinskoj literaturi. [3] Simptomi bolesti najčešće se ispoljavaju u trećoj i četvrtoj deceniji života, iako bolest može da počne u bilo kom uzrastu[sr.wikipedia.org]
Raspodela pola
Raspodela godina

Patofiziologija

  • Patofiziologija [ uredi ] Kod Lermit—Dukloove bolesti, kora malog mozga gubi svoju normalnu arhitekturu i formira hemartom.[sr.wikipedia.org]

Prevencija

  • Rad je imao za cilj da utvrdi patogenetske mehanizme razvoja sindroma lize ćelija tumora i da ukaže na klinički značaj ranog otkrivanja, prevencije i pravovremenog lečenja ovih bolesnika.[scindeks.ceon.rs]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!