Edit concept Question Editor Create issue ticket

Sindrom malapsorpcije


Klinička slika

Anemija
  • […] spirohetoza, kampilobakterioza, aeromonasna infekcija, klostridioze, mikoplazmoze, klamidioza. gljivične infekcije peradi: sistemske mikoze, dermatomikoze, mikotoksikoze. virusne infekcije peradi: parvoviroza gusaka, hepatitis B infekcija pataka, zarazna anemija[intranet.vef.hr]
  • […] kampilobakterioza, aeromonasna infekcija, klostridioze peradi, mikoplazmoze peradi, klamidioza ptica), mikoze i mikotiksikoze (sistemske mikoze, dermatomikoze, mikotoksikoze), virusne infekcije (parvoviroza gusaka, hepatitis B infekcija pataka, zarazna anemija[intranet.vef.hr]

Dijagnostika

  • Vježbe i praktički rad: Anamneza i klinička pretraga peradi, laboratorijska dijagnostika bolesti peradi -virusološka, bakteriološka, mikološka, parazitološka, uzimanje materijala za laboratorijske pretrage, vađenje krvi jednodnevnoj i odrasloj peradi,[intranet.vef.hr]
  • Vjež be: Laboratorijska dijagnostika bolesti peradi i pernate divljači, rad u virusološkom i bakteriološkom laboratoriju. Literatura Saif, Y.M. et all. : Diseases of poultry, 11 th ed., Iowa. State Univ. Press. Ames. Iowa, 2003.[intranet.vef.hr]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!