Edit concept Question Editor Create issue ticket

Skvamozni karcinom mokraćne bešike


Klinička slika

  • Klinička slika [ uredi ] Klinička slika planocelularnih karcinoma penisa karakteriše se; promenama koje se prvo razvija na glaviću, u koronarnom žlebu ili ispod prepucijuma, polnog uda.[sr.wikipedia.org]

Lečenje

  • Terapija [ uredi ] Lečenje karcinoma penisa je hirurško i sastoji se od radikalno isecanje promena do u zdravo tkivo penisa.[sr.wikipedia.org]

Prognoza

  • Pri odmaklom obliku raka hemoterapija ima nezadovoljavajuće rezultate. [35] Prognoza [ uredi ] Prognoza bolesnika sa karcinomom penisa primarno zavisi od vremena kada je otkriven i stadijuma u kojem je otkriven.[sr.wikipedia.org]

Etiologija

  • Tu zajednicu čine jevrejska, muslimanska i IBOS populacija u Nigeriji. [5] U evropskim zemlja incidencija karcinoma penisa uglavnom stagnira. [9] Etiologija [ uredi ] Karcinom skvamoznih ćelija broji više od 95% slučajeva zloćudnih bolesti penisa, i zato[sr.wikipedia.org]

Epidemiologija

  • Primena hemoterapija je od malog značaja kod lečenja obimnih karcinoma penisa. [4] Epidemiologija [ uredi ] Morbiditet U Evropi i SAD, primarni karcinom penisa se retko javlja, sa ukupnom incidencom manjom od 1 na 100.00 muškaraca. [5] Međutim, postoje[sr.wikipedia.org]
Raspodela pola
Raspodela godina

Patofiziologija

  • — fiksirana ingvinalna masa ili pelvična limfadenopatija, unilateralna i bilateralna T1 — tumor infiltrira subepitelno vezivno tkivo T2 — tumor infiltrira spongiozno telo / kavernozna T3 — tumor infiltrira uretru T4 — tumor infiltrira susdene organe Patofiziologija[sr.wikipedia.org]

Prevencija

  • Najčešće mere prevencije Dobra higijena genitalija, koja podrazumeva pranje penisa, skrotum i kožice jednom dnevno običnom vodom, koja može da spreči balanitis, kao jedan od uzroka raka penisa.[sr.wikipedia.org]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!