Edit concept Question Editor Create issue ticket

Smanjen magnezijum


Klinička slika

  • slika [ uredi ] Simptomi hipermagnezemije obično nisu očigledni, osim ako nivo magnezijuma u serumu nije veći od 2 mmol/L.[sr.wikipedia.org]
Umor
  • Pored navedenih simptoma i znakova mogu se javiti i sledeći sporedni efekte kao što su; umor, glavobolja, hipotermija, anksioznost, atonija materice.[sr.wikipedia.org]
Poliurija
  • Previsoka koncentracije magnezijuma u plazmi (npr nakon veoma brze intravenske injekcije magnezijum sulfata ili kod pacijenata sa bubrežnom insuficijencijom) može izazvati parestezije, mučninu povraćanje i poliuriju.[sr.wikipedia.org]
Mučnina
  • Nespecifični simptomi Ovi simptomi uključuju mučninu, povraćanje i isušivanje kože.[sr.wikipedia.org]

Lečenje

  • Antidijabetesni lekovi Antidijabetesni lekovi koji uklanjaju magnezijumove jone u ćelije od posebnog su značaja u lečenju hipermagnezemije. Glukoza i insulin mogu pomoći u sprečavanju ulaza magnezijuma u ćelije.[sr.wikipedia.org]

Etiologija

  • Etiologija [ uredi ] Hipermagnezemija je obično uzrokovana bubrežnom insuficijencijom.[sr.wikipedia.org]

Epidemiologija

  • Velika koncentracija magnezijuma u plazmi najčešće se javlja kod: bubrežne insuficijencije i kod pacijenata koji primaju intravenoznim putem (IV) magnezijum za lečenje određenih zdravstvenih stanja. [4] Epidemiologija [ uredi ] Hipermagnezemija se javlja[sr.wikipedia.org]
Raspodela pola
Raspodela godina

Patofiziologija

  • Približno 60-65% filtriranog magnezijuma ponovo se apsorbuje u uzlaznom delu Henleove petlje, a 5% se reapsorbuje u distalnom delu nefron. [3] Patofiziologija [ uredi ] Višak magnezijuma utiče na poremećaj funkcija; centralnog nervnog sistema, neuromuskularne[sr.wikipedia.org]

Prevencija

  • Prevencija [ uredi ] Prevencija hipermagnezemije je najčešće moguća, ako se pravovremeno predvidi mogućnost njene pojave kod pacijenata koji se leče magnezijumom, ili kod onih sa smanjenom funkcijom bubrega. [18] Da bi se izbegla pojava hipermagnezemije[sr.wikipedia.org]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!