Edit concept Question Editor Create issue ticket

Somatoformni poremećaji


Epidemiologija

  • Teme za usmenu prezentaciju Mentalno zdravlje: javnozdravstvena politika, promocija i prevencija Shizofrenija: epidemiologija, etiopatogeneza, klinički aspekti, savremeni terapijski pristup, psihosocijalni aspekti i rehabilitacija, sudsko-medicinski i[nkbp.org.rs]
Raspodela pola
Raspodela godina

Prevencija

  • Teme za usmenu prezentaciju Mentalno zdravlje: javnozdravstvena politika, promocija i prevencija Shizofrenija: epidemiologija, etiopatogeneza, klinički aspekti, savremeni terapijski pristup, psihosocijalni aspekti i rehabilitacija, sudsko-medicinski i[nkbp.org.rs]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!