Edit concept Question Editor Create issue ticket

Spinalna demijelinacija


Dijagnostika

  • CEREBRI (Potres mozga) 36560 18 DEJERINE-SOTTASOVA BOLEST (Hipertrofična intersticijska neuropatija) 2528 19 DELIRUM ET DEMENTIA (Delirij i demencija) 41949 20 DEMIJELINIZACIJA CNS-a 14740 21 DIJAGNOSTIČKE PRETRAGE I POSTUPCI U NEUROLOGIJI 45137 22 DIJAGNOSTIKA[vasdoktor.com]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!