Edit concept Question Editor Create issue ticket

Spontani pneumotoraks


Klinička slika

  • Zaključak: Na osnovu ovog prikaza slučaja možemo zaključiti da se o DA kod osoba sa TS ne razmišlja dovoljno zbog male učestalosti ovog entiteta i raznovrsne kliničke slike.[tmg.org.rs]
Cijanoza
  • […] срца код деце - знаци - не одговара на болне дражи (кома, губитак свести) - апнеја или тешко дисање - одсуство циркулације (одојче - одсуство пулса на брахијалној или феморалној артерији а деца на каротидној и феморалној артерији - бледило или тешка цијаноза[tmg.org.rs]
Bol u grudima
  • Ključne reči: bol u grudima, bol u stomaku, gastroenterološka oboljenja, srčani infarkt, aneurizma grudne ili abdominalne aorte, dijagnostika.[tmg.org.rs]

Dijagnostika

  • Odeljenje za invazivne dijagnostiku, Zdravstveni centar Zaječar. Uža naučna oblast: kardiologija.[tmg.org.rs]

Lečenje

  • […] i nedeljama, što ima implikacije u strategiji lečenja.[tmg.org.rs]

Prevencija

  • Ključne reči: Akutni koronarni sindrom, faktori rizika, prevencija.[tmg.org.rs]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!