Edit concept Question Editor Create issue ticket

Status Epileptikus


Klinička slika

  • Ovaj sindrom može imati različitu kliničku sliku i u nekim slučajevima može da dovede do razvoja diseminovane intravaskularne koagulacije (DIK) i insuficijencije većeg broja organa.[lekovi.org]
Temperatura
  • Čuvanje: Čuvati na temperaturi do 25ºC. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima. Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni.[lekovi.org]
Epilepsija
  • Fenobarbital prašak za rastvor za injekcije se primarno upotrebljava kod generalizovanih toničko-kloničkih konvulzija (grand mal epilepsija) i parcijalnih konvulzija sa generalizacijom ili bez nje.[lekovi.org]
Konvulzija
  • Fenobarbital prašak za rastvor za injekcije se primarno upotrebljava kod generalizovanih toničko-kloničkih konvulzija (grand mal epilepsija) i parcijalnih konvulzija sa generalizacijom ili bez nje.[lekovi.org]
Konfuzija
  • Poremećaji nervnog sistema: glavobolja, vrtoglavica, uznemirenost, nezainteresovanost, nesvestica, delirijum, letargija, agitacija, konfuzija, ubrzano kretanje, nekoordinisani pokreti, osećaj propadanja, košmari, nervoza, halucinacije, nesanica, usporena[lekovi.org]
Tahikardija
  • Hladna i vlažna koža i/ili hipotermija ili kasna groznica, arefleksija, tahikardija, hipotenzija, gubitak perifernog vaskularnog otpora, mišićna hiperaktivnost, grčevi, alergijske reakcije i smanjenje lučenja urina su takođe simptomi trovanja barbituratima[lekovi.org]

Lečenje

  • Potrebe za vitaminom D mogu biti povećane. toremifen, gestrinon, irinotekan ili etopozid (lečenje nekih kancera) metadon (koristi se u lečenju teških bolova i kod odvikavanja od zavisnosti od droge) memantin (lečenje demencije) Antipsihotici i antidepresivi[lekovi.org]

Prevencija

  • Zbog ovoga, antiepileptička medikacija se ne prekida kod trudnica (koje odbijaju prekid trudnoće), jer je neophodna za prevenciju konvulzija.[lekovi.org]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!