Edit concept Question Editor Create issue ticket

Stečena Hemofilija


Klinička slika

Anemija
  • […] tumorima, hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji, u endokrinim bolestima), Megaloblastne anemije, Perniciozna anemija (Addisonova anemija, Biermerova anemija), Megaloblastne anemije druge etiologije, Anemija zbog deficita gvožđa, Atransferinemija, Idiopatska[worldcat.org]
  • ANEMIJA 12  Nastaje kada se broj eritrocita znatno smanji i količina hemoglobina opadne.[slideshare.net]

Dijagnostika

  • Detekcija ACA IgG i IgM te β2 GPI IgG i IgM antitela se takođe obavlja u Institutu za transfuziju krvi Srbije, na odeljenju za imuno hemijaska ispitivanja, i predstavlja važana aspekt dijagnostike primarnog antifosfolipidnog sindroma.[nbti.org.rs]

Lečenje

  • U okviru internacionalne stručne saradnje ostvarili smo niz programa edukacije za zdravstvene radnike i bolesnike, a poboljšali smo organizaciju i kvalitet lečenja obolelih od urođenih koagulopatija u Srbiji.[nbti.org.rs]

Etiologija

  • Anemije u hroničnim bolestima (Vezivnog tkiva, jetre, malignim tumorima, hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji, u endokrinim bolestima), Megaloblastne anemije, Perniciozna anemija (Addisonova anemija, Biermerova anemija), Megaloblastne anemije druge etiologije[worldcat.org]

Prevencija

  • Uglavnom se liječi citostaticima (lijekovima koji se koriste u prevenciji rasta malignih ćelija), i hemoterapijom.[slideshare.net]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!