Edit concept Question Editor Create issue ticket

Trovanje hranom usled salmonele


Klinička slika

Temperatura
  • Neki aditivi, konzervansi, začini i starter kulture, sami ili sinergistički sa drugim parametrima ( pH, a w ( aktivnost vode ), temperatura) usporavaju ili zaustavljaju razmnožavanje Salmonela.[sr.wikipedia.org]
  • Salmonela nije otporna na visoke temperature, te neće izdržati zagrevanje na 70 stupnjeva celzijusa više od dva minuta.[sr.wikipedia.org]
Dijareja
  • Kod osoba s visokim rizikom ili kod kojih se bolest proširila izvan creva, preporučuju se antibiotici.Salmoneloza je jedan od najčešćih globalnih uzroka dijareje.[sr.wikipedia.org]
  • . – Iz grupe crevnih zaraznih bolesti naši sugrađani su uglavnom zatražili lekarsku pomoć zbog zarazne dijareje – kazala je dr Rajčević. –Glavni uzročnik trovanja hranom bila je bakterija salmonela, zbog koje se lekaru javilo 38 građana.[dnevnik.rs]
Mučnina
  • Gastroenteritis obično počinje 12 do 48 sati nakon ingestije organizama s mučninom i grčevima u trbuhu, nakon čega sledi proliv, vrućica, a ponekad i povraćanje. Stolice su obično vodenaste, ali mogu biti i retko kašaste ili poluformirane.[sr.wikipedia.org]
Povraćanje
  • Najčešći simptomi su dijareja, groznica, grčevi u stomaku, i povraćanje. To se obično događa između 12 sati i 36 sati nakon izlaganja, i ovi simptomi traju od dva do sedam dana. Povremeno znatnija bolest može da rezultira dehidracijom.[sr.wikipedia.org]

Lečenje

  • Inficirane aneurizme, srčani zalisci, te infekcije kostiju i zglobova, obično zahtevaju produženo lečenje antibioticima. Asimptomatsko kliconoštvo obično spontano prestaje i antibiotsko je lečenje retko potrebno.[sr.wikipedia.org]

Prognoza

  • Prognoza je obično dobra, ako nema druge teže bolesti u podlozi. Salmoneloza je asocirana sa kasnijim sindromоm iritabilnih creva i upalnom bolesti creva.[sr.wikipedia.org]

Epidemiologija

  • Po rečima lekara specijaliste epidemiologije Smiljane Rajčević, najzastupljenije su bile respiratorne infekcije, a kada su u pitanju bolesti protiv kojih se sprovodi sistemska imunizacija, u proteklom periodu zabeleženo je 28 slučajeva velikog kašlja.[dnevnik.rs]
Raspodela pola
Raspodela godina

Prevencija

  • Od najveće je važnosti prevencija kontaminacije namirnica od strane inficiranih životinja ili ljudi. S živinom, mesom, jajima i drugom hranom, mora se pravilno rukovati i treba je pravilno kuvati, spremati i držati u hladnjaku.[sr.wikipedia.org]

Postavite pitanje

5000 Preostalo karaktera Formatirajte tekst koristeći: # Heading, **bold**, _italic_. HTML kod nije dozvoljen.
Objavljivanjem ovog pitanja pristajete na Uslove i Politiku privatnosti.
• Koristite precizan naslov za vaše pitanje.
• Postavite jasno pitanje zajedno sa informacijama o godini rođenja, polu, simptomima, kao i tipu i dužini lečenja.
• Poštujte sopstvenu privatnost, kao i privatnost drugih ljudi, nikada ne postavljate puna imena ili kontakt informacije.
• Neprikladna pitanja će biti izbrisana.
• U hitnim slučajevima kontaktirajte lekara, posetite bolnicu ili pozovite hitnu službu!